ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೇಮಕಾತಿ

 

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾವೇರಿ 09.12.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 380.80 KB Download
ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾವೇರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ (Senior Resident & Tutor) ಹಾವೇರಿ 05.08.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 690.24 KB Download
ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾವೇರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ (Prof, Associate Prof & Assistant Prof) ಹಾವೇರಿ 04.08.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 4.23 MB Download
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
 27.07.2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 5.01 MB   Download
 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
 08.06.2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 6.71 MB   Download

ಯಿಮ್ಸ್ ಯಾದಗಿರಿ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

ಯಾದಗಿರಿ 23.05.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 2.63 MB Download

ಹಿಮ್ಸ್ ಹಾವೇರಿ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ 1

Also visit https://himshaveri.karnataka.gov.in

ಹಾವೇರಿ 30.04.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 5.65 MB Download
 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
01.04.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 3.40 MB Download
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
01.04.2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 3.47 MB  Download
ORTHO MERIT LIST YIMS YADGIR (10-02-2022) ಯಾದಗಿರಿ 10.02.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 816.27 KB Download
Personality Presentation Marks for Interview-10-02-2022 YIMS Yadgiri.(Merit List) ಯಾದಗಿರಿ 10.02.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 1.96 MB Download
Personality Presentation Marks for Interview-09-02-2022 YIMS Yadgiri.(Merit List) ಯಾದಗಿರಿ 09.02.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 5.27 MB Download
Personality Presentation Marks for Interview-08-02-2022 YIMS Yadgiri.(Merit List) ಯಾದಗಿರಿ 08.02.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 3.89 MB Download
Personality Presentation Marks for Interview-07-02-2022 YIMS Yadgiri.(Merit List) ಯಾದಗಿರಿ 07.02.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 1.64 MB Download
REVISED INTERVIEW AND TIMETABLE NOTIFICATION - Yadgiri Institute of Medical Sciences, Yadgiri ಯಾದಗಿರಿ 4.01.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್/ಕನ್ನಡ 664.99 KB Download
Interview Marks HIMS Haveri (22.01.2022) ಹಾವೇರಿ 22.01.2022 ಆಂಗ್ಲ 811.91 KB Download
Interview Marks Corrigendum of HIMS Haveri announced on 20-01-2022 ಹಾವೇರಿ 22.01.2022 ಆಂಗ್ಲ 1.29 MB Download
Interview Marks HIMS Haveri (21.01.2022) ಹಾವೇರಿ 21.01.2022 ಆಂಗ್ಲ 625.92 KB Download
Interview Marks HIMS Haveri (20.01.2022) ಹಾವೇರಿ 20.01.2022 ಆಂಗ್ಲ 864.92 KB Download
Interview Marks HIMS Haveri (19.01.2022) ಹಾವೇರಿ 19.01.2022 ಆಂಗ್ಲ 623.56 KB Download
ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಹಾವೇರಿ 15.01.2022 ಆಂಗ್ಲ 206.04 KB Download
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್/ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಿವಾಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ-(ಹಾವೇರಿ) ಹಾವೇರಿ 28.12.2021 ಆಂಗ್ಲ 802.38 KB Download
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ-ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ(ಚಿಕ್ಕಬಾಲಾಪುರ) ಚಿಕ್ಕಬಾಲಾಪುರ 10.12.2021 ಆಂಗ್ಲ 1.65 MB Download
ಅಂತಿಮ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
19.11.2021  ಆಂಗ್ಲ   8.95 MB  Download
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೋಧನಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
30.10.2021  ಕನ್ನಡ    49.55 KB  Download
APPLICATION NOTIFICATION for  INU BANGALORE - KANNADA INU BANGALORE 05.10.2021 ಕನ್ನಡ  488.76 KB Download
POSTPONEMENT OF CHIKKAMAGALURU WALKIN INTERVIEW
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
05.10.2021 ಕನ್ನಡ   286.44 KB Download
Revised Dates of Walkin Interview (Chikkamagaluru)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
 - ಕನ್ನಡ   265.66 KB  Download
 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಚಿಕ್ಕಬಾಲಾಪುರ)

ಚಿಕ್ಕಬಾಲಾಪುರ

20.09.2021

 ಕನ್ನಡ  433.46 KB Download

POSTPONEMENT OF WALK-IN-INTERVIEW for VARIOUS TEACHING STAFF(YADGIR  CHIKMAGALURU  HAVERI)

Yadgir, Chikmagalur, Haveri

09.09.2021

ಕನ್ನಡ

35.12 KB

Download

WALK-IN-INTERVIEW NOTIFICATION for VARIOUS TEACHING STAFF (YADGIR, CHIKMAGALURU, HAVERI)

Yadgir, Chikmagalur, Haveri

03.09.2021

English

401.73 KB

 Download

Amended Merit List - Chikkabalapura Institute of Medical Sciences - Chikkabalapura

Chikkabalapura

21.08.2021

English

2.94 MB

 Download

Recruitment for the post of Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor, Senior Resident, and Tutor for Proposed Haveri Institute Of Medical Sciences, Haveri Application form

Haveri

12.08.2021

English

290.92 KB

 Download

Interview Notification-Haveri Instt of Medical Sciences

Haveri

12.08.2021

English

1.32 MB

 Download

Detailed Abstract Notification - Haveri Instt of Medical Sciences

Haveri

12.08.2021

English

786.61 KB

 Download

Notification for KIDWAI's Director Post

Bangalore

11.08.2021

English/Kannada

271.76 KB

2.50 MB

Download

 Download

Postponement of Interview Regarding-Yadgir Instt of Medical Sciences

Yadgir

23.06.2021

English

248.18 KB

 Download

Walk-in-Interview Notification - Yadgir

Yadgir

04.06.2021

English

128.78 KB

 Download

Abstract Notification - Yadgir

Yadgir

04.06.2021

English

34.87 KB

 Download

Recruitment for the post of Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor, Senior Resident, and Tutor of ProposedYadgirInstitute Of Medical Sciences, Yadgir Application form

Yadgir

04.06.2021

English

68.21 KB

 Download

Walk-in-Interview Notification

Chikkamagaluru

28.05.2021

English

645.59 KB

 Download

Detail Abstract Notification

Chikkamagaluru

28.05.2021

English

312.80 KB

 Download

Recruitment for the post of Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor, Senior Resident, and Tutor of Proposed Chikkamagaluru Institute Of Medical Sciences, Chikkamagaluru Application form

Chikkamagaluru

28.05.2021

English

286.56 KB

 Download

Chikkabalapura Institute of Medical Sciences Application Form

Chikkabalapura

-

Kannada/English

280.08

 Download

Chikkabalapura Institute of Medical Sciences Revised Notification

Chikkabalapura

-

Kannada/English

856.50 KB

 Download

IGICH Director Post Notification Format

IGICH

23.11.2020

Kannada/English

297.60 KB

 Download

Koppal Director Post Notification

Koppal

23.11.2020

Kannada/English

774.94 KB

 Download

Karwar Director Post Notification​​

Karwar

23.11.2020

Kannada/English

841.80 KB

 Download

Corrigendum for Gadag Director Post Notification​​

Gadag

07.12.2020

Kannada/English

828.51 KB

 Download

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-12-2022 04:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver dme


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080